thuisTHEMA'S - Woonerven & Zitkuilen
 
 

Maatschappij, architectuur, interieur

De vijf thema's menselijke maat, variatie, experiment, ontmoeting en de herontdekking van de stad zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van architectuur en stedenbouw in de jaren zeventig. De combinatie van deze thema's heeft geleid tot de typische veelvormige gevarieerdheid waarvoor veel architecten en stedenbouwkundige zich tegenwoordig schamen, maar waarover bewoners en gebruikers heel tevreden zijn. Het zijn maatschappelijk en sociale thema's die, zo lijkt het, geen hoogstaande architectuur hebben opgeleverd, maar wel tot een alledaagse kwaliteit hebben geleid.


 
 
 
  Woonerven & Zitkuilen - de kritiese jaren 70  
 
 
  thuis