Regie van de stad - navigatiebalk
Almere 1977

Ontwerp-Structuurplan Almere 1977, Ontwerp-bureau Teun Koolhaas Associates Almere


In de loop van de jaren zestig ontdekten de planners in Nederland de leegte van Flevoland als overloopgebied voor het in ruimtenood verkerende westelijk deel van Nederland. In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) werd Flevoland aangewezen om een half miljoen inwoners uit de Randstad en het Gooi te huisvesten. Tussen de 125.000 en 250.000 daarvan zouden in de nieuwe stad Almere komen te wonen. In 1975 na het verschijnen van de Derde Nota werd Almere bovendien aangewezen als een van de tien 'groeikernen'.

Vanwege de onzekerheid over de verwachte omvang van de stad moest het plan voor de nieuwe stad zo flexibel en globaal mogelijk zijn. Bovendien werd niet langer geloofd in de mogelijkheid een uitgewerkte stedelijke structuur voor de lange termijn te ontwerpen. In plaats van één samenhangend stedelijke beeld werd in het Ontwerp-Structuurplan Almere (1977) van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een stadsgewest gepresenteerd met vijf afzonderlijke kernen.

De regie van de stad
Manifestatie - Tentoonstelling Regie van de stad
Tentoonstelling - Historische plannen - Actuele plannen
Letchworth 1903 -Ruhrgebied 1920 - Warschau 1948 - Almere 1977
1- 2- 3