Regie van de stad - navigatiebalk
Cornelis van Eesteren, architect-stedebouwkundige

Van Eesteren kijkt uit over het net ingepolderde Flevoland


Cornelis van Eesteren (1897-1988) is een van de prominente stedebouwkundigen van deze eeuw. Na zijn opleiding tot architect legde hij zich toe op stedebouw. In 1925 won hij met zijn ontwerp voor de modernisering van de boulevard Unter den Linden (Berlijn) de eerste prijs. Dit leidde in 1927 tot zijn benoeming als gastdocent aan de Staatliche Bauhochschule, Weimar.

Van 1929-1959 was Van Eesteren werkzaam bij de Afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam, waar hij samen met Van Lohuizen het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam ontwikkelde. Daarnaast was hij van 1930 tot 1947 voorzitter van het Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM). Onder zijn voorzitterschap is het Charter van Athene ontwikkeld. Verder leverde hij een belangrijke bijdrage als adviseur aan de inrichting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders (1940-1965). Na de oorlog volgde zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de stedebouwkunde aan de TH Delft. Een van zijn laatste projecten was het stedebouwkundig plan voor Lelystad, dat overigens niet is gerealiseerd.

Overzichtskaart Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, 1929
Bestaande stad in 1929: zwart
Geplande uitbreiding: rood


Cornelis van Eesteren werkte vanuit de maatschappelijke context. Hij stelde maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken centraal, die om een ruimtelijke oplossing vroegen. Hij begon nooit met een idee over de vorm, maar liet de vorm altijd groeien uit de analyse. Daarbij zocht hij voortdurend naar de kern van stedebouwkundige problemen. Het concept van de 'functionele stad' kwam onder meer tot uiting bij het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP, 1929) dat vaak in één adem met de naam Van Eesteren wordt genoemd. Het fundament van het AUP werd gevormd door een wetenschappelijke prognose van de bevolkingsgroei. Op grond daarvan werden de vereisten berekend voor woningbouw, recreatie, werkgelegenheid en verkeer.
De regie van de stad
Manifestatie - Tentoonstelling Regie van de stad
activiteiten - EFL stichting - van Eesteren