thuisTHEMA'S - Woonerven & Zitkuilen
 
 

Thema's | Maatschappij | Variatie

De architectuur en stedenbouw van de jaren zeventig zijn moeilijk samen te brengen onder de noemer van één opvatting, ideologie of stroming. Variatie en diversiteit in zowel woningbouw, stedenbouwkundige plannen als grote gebouwen hebben voor dit decennium geleid tot een diffuus beeld. Tegelijkertijd zijn de architectuur en stedenbouw van de jaren zeventig onmiskenbaar en buitengewoon goed te herkennen. Juist de variatie en veelvormigheid zijn blijkbaar kenmerkend, hoewel dat lange tijd niet zo opgevat is.


---
De Wandelmeent door Leo de Jonge en Piet Weeda. Foto: L. de Jonge.

vorig thema
 
 
 
  Woonerven & Zitkuilen - de kritiese jaren 70  
 
 
  thuis